Linguistics Applied

International Journal of Linguistics and Applied Linguistics
Volume 2/3
 
INTRODUCTION
 
Anna Bączkowska and Małgorzata Święcicka
What is applied linguistics?

LINGUISTICS APPLIED
 
Cornelia Zelinsky-Wibbelt

Tatiana Kaminskaya and Tamara Szmielowa
Гламурв языковом и медийном пространстве современной россии

Tamara Grigoriewa, Lilia Marszałek and Marek Marszałek
Польско-русский лексико-фразеологический диалог

Marek Marszałek
Rusycyzmy leksykalne w potocznej odmianie współczesnej polszczyzny

Krzysztof Kosecki
O formach ucieleśnienia znaczeń w metaforze i metonimii pojęciowej

Anna Drogosz

Katarzyna Kukowicz-Żarska
Prägung der kulturellen, sozialen und historischen Merkmale auf die Sprache als Phänomen ihrer lexikalischen Vielfalt anhand der polnischen, deutschen und russischen substantivischen Kollokationen

Anna Bączkowska
 
EDUCATIONAL LINGUISTICS
 
Aldona Sopata

Dorota Nowacka
Towards a model of communication strategy development

Ilona Banasiak-Ryba
Cultural background and the use of vocabulary learning strategies

Izabela Bawej
Lexikalische Fehler als Ergebnis unterschiedlicher Wahrnehmung der außersprachlichen Wirklichkeit (anhand der Kontrastivhypothese)

Agnieszka M. Kurzyńska
Metajęzyk czy socjolekt młodych neofilologów, czyli o studenckiej kreatywności językowej słów kilka. 

Dorota Werbińska
Qualities of an effective language teacher - teacher and learner perspectives

APPLIED LINGUISTICS

Danuta Stanulewicz and Andrzej M. Skrzypiec
Is Welsh an Endangered Language?
 
Magdalena Jaszczewska
Święty Jerzy w wierzeniach i przysłowiach polskich

Magdalena Jaszczewska
Odzwierciedlenie kultu świętej Agaty w przysłowiach polskich

Rafał Zimny and Przemysław Żukiewicz

REVIEWS

Multimedialny kurs wymowy angielskiej "Say It Right", 2009, Atena and SuperMemo World (Włodzimierz Sobkowiak)
 
 
Elżbieta Zawadzka, Nauczanie języków obcych w dobie przemian, 2004, Kraków: Impuls, ss. 342 (Izabela  Bawej)
 
Małgorzata Święcicka (red.), Język w nie zawsze wielkim mieście, "Miasto 2 - przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie, 2008, Bydgoszcz: UKW, ss. 334 (Paweł Nowak)
 
Giuseppe Palumbo, Key Terms in Translation Studies, 2009, London: Continuum, pp. 212 (Anna Bączkowska)
 
Deborah Cao, Translating Law, Topics in Translation 33, 2007, Clevendon: Multilingual Matters, pp. 189 (Anna Kizińska)
 
REPORTS

Raffaella Panizzon

Wspierane przez Hosting o12.pl