Linguistics Applied

International Journal of Linguistics and Applied Linguistics
Volume 1, 2008

INTRODUCTION
Anna Bączkowska and Małgorzata Święcicka 
What is linguistics applied? Some remarks on linguistics applied and interdisciplinarity.
 
LINGUISTICS APPLIED
 
Christina Alm-Arvius
Semantics and pragmatics
 
Krzysztof Kosecki
Kategorie radialne w pojęciach potocznych, społecznych i prawnych
 
Anna Drogosz
Polysemous nature of the Polish marker "siebie"
 
Ariadna Strugielska
Conceptual metaphor, universality and language teaching              
 
Agnieszka Kaleta
Cognitive approaches to grammar and L2 grammar teaching

Wojciech Wachowski
Geordie - a language without any army

Stanisław Karwowski
Русский биржевой сленг (словообразовательныйаспект)
 
EDUCATIONAL LINGUISTICS
 
Izabela Bawej
Rozwijanie kompetencji interkulturowej w nauczaniu języka niemieckiego jako języka obcego
 
Joanna Rycerz
Learning strategies and learner autonomy. Focus on secondary school students preparing for "Matura" examination
 
Małgorzata Tarlach
Computers in teaching English
 
Anita Żytowicz
Error correction in speaking - looking for a "golden rule"
 
APPLIED LINGUISTICS
 
Kostyantyn Gulyy
Linguistic representation of sunset in Fyodor Tyutchev's lyric as a feature reflecting European Romanticist poetics
 
Anna Bączkowska
"Umowa spółki handlowej" w prawie polskim i brytyjskim: aspekty prawne i przekładoznawcze
 
REVIEWS
 
Jan Wawrzyńczyk (red.). Wielki słownik rosyjsko-polski z kluczem polsko-rosyjskim, 2004, Warszawa: PWN, ss. 1360 (Jolanta Mędelska)
 
Stanisław Szadyko. Poradnik gramatyczny współczesnego języka rosyjskiego, 2005, Warszawa: Poltext, ss. 244 (Piotr Tomasik)
 
Katarzyna M. Jaszczolt, Default Semantics: Foundations of a Compositional Theory of Acts of Communication, 2005/2007, Oxford: OUP, pp. 279 (Anna Bączkowska)
 
Małgorzata Święcicka (red.), Polszczyzna bydgoszczan. Historia i współczesność, 2007, Bydgoszcz: UKW, ss. 292 (Wiesław Marcysiak)
 
Martin J. Ball, Clinical Sociolinguistics, 2005, Malden, MA: Blackwell, pp. 356 (Magdalena Murawska)
 
REPORTS
 
Iwona Benenowska and Małgorzata Jaracz
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Język, Społeczeństwo, Wartości, Bydgoszcz, 17-18 września 2007r.
 
Monika Peplińska-Narloch
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Język(i) w mieście, miasto w języku, Bydgoszcz, 24-25 września 2007r

Wspierane przez Hosting o12.pl