Linguistics Applied

International Journal of Linguistics and Applied Linguistics
                                 EDITORS                                                                                         SECRETARY

                                                                                                                                          
       

          
     Anna Bączkowska                  Małgorzata Święcicka                                                      Rafał Zimny                                    
      ab@ukw.edu.pl            Department of Stylistics and Pragmatics                      Dept. of Stylistics and Pragmatics  
  Dept. of English Studies               ul. Jagiellońska 11                                                ul. Jagiellońska 11
       ul. Grabowa 2                         85-067 Bydgoszcz                                                85-067 Bydgoszcz
      85-601 Bydgoszcz;                


          


      
 
 

          

           

     

 

 
 
 
 
 
          


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


  

 
 
 
 
 
 
 
   

 

 
                  
                                      
                  

 

 
 
               
 
     
Wspierane przez Hosting o12.pl